“PER KRIJIMIN E KOMISIONEVE TE PERHERSHEM NE KESHILLIN BASHKIAK”

 

Ne bazeteligjit 139date 17.12.2015 “Per veteqeverisjenvendore”  dhe me propozimtenjegrupiKeshilltaresh per krijimin e Komisjoneveteperhershme ne Keshill,KeshilliiBashkise ;

 

 

Vendosi

 

I.Temratojekrijimine  Komisioneveteperhershme ne  KeshillinBashkiaksi me poshte:

 

1.Komisioni iFinacave,iperberenga ;

 

-HodjanSelmani (Kryetare)

-KristoToslluku   (N/Kryetare)

-DilaverRexhepi

-IdajetBeqaraj

-ValbonaQyra

 

2.Komisionii Shendesise  ,Arsimit, KulturesdheSportit,iperberenga ;

 

-ArbenKano(Kryetare )

-XhaferDervishi (N/Kryetare)

-Tatjana Dhosi

 

3.Komisionii SherbimevePublikedheUrbanistikesiperberenga:

-ValbonaQyra (Kryetare)

-BashkimJaupaj(N/Kryetare)

-EqeremBeqiri

 

4.Komisioni I Zhvillimit Rural dheemergjencave  civile , iperberenga:

 

-IdajetBeqaraj (Kryetare)

-EqeremBeqiri(N/Kryetare)

-KristoToslluku

 

 

 

 

5.Komisioniiperfshirjes SocialedheBaraziseGjinoreiperberenga;

 

-Tatjana Dhosi(Kryetare)

-DilaverRexhepi(N/Kryetare)

-Alketa Serani

 

6.Komisioni iMandateveiperberenga :

 

-.HodjanSelmani(Kryetare)

-XhaferDervishi (N/Kryetare)

-Arben Kano

 

 

7.Komisioni iVotimitiperberenga:

 

-AlketaSerani  (Kryetare)

-Riza Abdullaj  (N/Kryetare)

-BashkimJaupaj

 

 

 

II.PerZbatimin e ketijVendimingarkohetKeshilliBashkiak.

 

III.KyVendimhyn ne fuqimenjehere.

 

 

 

 

KRYETARI I KËSHILLIT

NazikeIsufaj

AlbaniaUSA