Raporti i Performancës 2021 për Qytetarin

Dokumenti bazohet në të dhënat e konsoliduara të Raporti të monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2021, miratuar në Këshillin Bashkiak. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Këlcyrë me asistencën e Projektit Bashki të Forta.

 

Kliko këtu për dokumentin e plotë

AlbaniaUSA