Qindra qytetarë sot përdorin mjetet online për të ngritur zërin e tyre. Ndaj…

Bëj një kërkesë!
Merr një nismë!
Raporto një problematikë!
Plotëso sondazhin e konsultimit të buxhetit!

 

SONDAZH PËR PËRCAKTIMIN E PRIORITETEVE TË KOMUNITETIT

Te nderuar anëtarë të komunitetit të bashkisë Këlcyrë!  Këshilli i Bashkisë Këlcyrë, ka publikuar një sondazh online i cili jep informacion të përmbledhur për mënyrën si janë shpenzuar fondet publike në bashki gjatë vitit 2020 duke dhene mundesi tërheqjen e mendimit tuaj, të biznesit, shoqërisë civile dhe medias lidhur me prioritetet që keni për shërbimet / funksionet e ofruara nga Bashkia.

AlbaniaUSA